ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ข่าว-กิจกรรม กลับไป
15 พ.ย. 55 00 : 00

โลหิตหมดคลัง สภากาชาดไทย วอนบริจาคช่วยผู้ป่วยด่วน!

         สภากาชาดไทย ขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ป วอนประชาชนบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยด่วน! เนื่องจากขณะนี้ ปริมาณโลหิตบริจาคลดลงเหลือ วันละ1,200 ยูนิต ขณะที่ยอดขอใช้โลหิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศเพิ่มสูงเกิน 2 เท่าของโลหิตบริจาค  ถึงวันละ 5,000 ยูนิต   ส่งผลให้ไม่มีโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยจำนวนมาก  
  
 แพทย์หญิงสร้อยสอางค์  พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย   ประสบปัญหาจัดหาโลหิตไม่ได้ตามเป้าหมาย คือ  จะต้องได้รับโลหิตบริจาควันละอย่างน้อย 1,500 ยูนิต   จึงจะเพียงพอสำหรับผู้ป่วย  แต่สถานการณ์โลหิตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 เป็นต้นมา  จนถึงขณะนี้  พบว่ามีผู้บริจาคโลหิตลดลง จากเดิมที่ได้รับโลหิตบริจาควันละ 1,500 - 2,000 ยูนิต  เหลือเพียงวันละ 1,200 ยูนิต ทำให้ไม่มีโลหิตสำรองคงคลัง  ซึ่งตามมาตรฐานต้องมีโลหิตสำรอง วันละอย่างน้อย 3,000 ยูนิต จึงจะเพียงพอสำหรับผู้ป่วย   

       ในขณะที่ยอดการขอใช้โลหิตสำหรับรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่างๆทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ จังหวัดใกล้เคียงกว่า 120 แห่ง  มีจำนวนเพิ่มสูงเกิน 2 เท่าของโลหิตที่ได้รับบริจาค  วันละ 5,000 ยูนิต  แต่ศูนย์บริการโลหิตฯ  สามารถจ่ายโลหิตให้ได้เพียงวันละ ประมาณ 1,400 ยูนิต  เท่านั้น   รวมทั้ง ยอดการขอใช้โลหิตของโรงพยาบาล ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ที่เบิกมายังภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง  ทั่วประเทศ เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน จนทำให้ขณะนี้ในภาพรวมของสถานการณ์โลหิตทั่วประเทศ ประสบปัญหาการขาดแคลนอย่างหนัก     

 จึงขอวอนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมาก    บริจาคโลหิต ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์   วันจันทร์,พุธ,ศุกร์ เปิดเวลา 08.00-16.30 น. ,  อังคารและพฤหัสบดี  เปิดเวลา 07.30-19.30 น., เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 08.30-15.30 น.    ในส่วนภูมิภาค  สามารถบริจาคโลหิต ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี  , สงขลา , อุบลราชธานี , ขอนแก่น , เชียงใหม่ , นครสวรรค์  , ภูเก็ต   และ งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร.    0 2256 4300 , 0 2263 9600-99 ต่อ 1101  

Posted by : 1
Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.