ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ข่าว-กิจกรรม กลับไป
24 ก.ย. 55 00 : 00

วันมหิดล

วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
(สมเด็จฯเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันมหิดล ตั้งแต่ปี
 พ.ศ. 2494
 

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงชอเชิญท่านบริจาคสมทบทุน  “ธงวันมหิดล” ปี 2555 เพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส

โดยจ่ายเป็นเช็คหรือธนาณัติ ปท.ศิริราช ในนาม “ศิริราชมูลนิ ธงวันมหิดล” 2 ถนนพรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

บริจาคโดยตรงที่ ศิริราชมูลนิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ. ศิริราช  จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-17.30 น.

วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30 น.

โทรศัพท์และโทรสาร 0-2411-2423 , 0-2-419-7658-60 และ 0-2419-7687-88

แจ้งความจำนงผ่าน www.si.mahidol.ac.th   หรือ บริจาคผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ  

ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ”  (ธงวันมหิดล)

-ธนาคารกรุงไทย                  สาขาพระปิ่นเกล้า                 เลขที่บัญชี  031-0-04905-9

-ธนาคารกสิกรไทย               สาขาพรานนก                       เลขที่บัญชี 019-2-59700-5

-ธนาคารกรุงเทพ                  สาขาศิริราช                           เลขที่บัญชี 901-7-00988-8

-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา        สาขาอรุณอมรินทร์                เลขที่บัญชี 157-1-08108-3

-ธนาคารไทยพาณิชย์           สาขาศิริราช                           เลขที่บัญชี 016-2-51252-9

-ธนาคารทหารไทย               สาขาศิริราช                           เลขที่บัญชี 085-2-08995-2

-ธนาคารเพื่อการเกษตร      สาขานางเลิ้ง                          เลขที่บัญชี 000-2-47143-9

และสหกรณ์การเกษตร

-ธนาคารออมสิน                   สาขาศิริราช                           เลขที่บัญชี 020-02404205-1

-ธนาคารธนชาติ                    สาขาศิริราช                           เลขที่บัญชี 106-2-02977-9

หมายเหตุ : ใบเสร็จรับเงินสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

 

 

 

Posted by : 1
Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.