ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ข่าว-กิจกรรม กลับไป
16 ส.ค. 55 00 : 00

ร่วมบริจาคให้ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

 

 

พิมพ์ 10 บริจาค 10 บาท  

พิมพ์ 100 บริจาค 100 บาท   

ส่งไปที่  91277 ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2555 

หรือโอนเงินบริจาคผ่านบัญชีของธนาคาร

ชื่อบัญชี "ผู้ป่วยพิการบนใบหน้่าและกะโหลกศีรษะ จุฬาลงกรณ์" (Account Name - "Craniofacial Patients")

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ออมทรัพทย์ เลขที่ 045-503329-2
ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมวัน 008-0-07821-4
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ 018-2-94741-5
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ 147-4-71940-6
(ใบเสร็จรับเงินสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้)   

  • ส่งใบ pay in มาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะมาที่ 02-256-3514
  • หรือส่งใบเสร็จมาทางไปรษณีย์

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ตึก สก. ชั้น 14)
1873 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพ 10330 โทรศัพท์ 0-2256-4330 Email:  info@craniofacial.or.th

  • ติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่สำนักงาน ตึก สก. ชั้น 14 รพ.จุฬาลงกรณ์ ในเวลาทำการ จันทร์ถึงศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 8.00-16.00

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง (craniofacial deformities) แห่งแรกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สังกัดสภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ทำให้เกิดความทุกข์อย่างมากมาย ทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะเป็นบริเวณที่อยู่ของอวัยวะสำคัญหลายอย่าง เช่น ดวงตา, จมูก, ปาก, สมอง และใบหน้า เป็นต้น นอกจากนี้ ใบหน้ายังเป็นอวัยวะส่วนแรกและส่วนที่สำคัญของมนุษย์ ในการอยู่ร่วมสังคมกับผู้อื่น ผู้ป่วยที่มีความพิการบริเวณใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จะได้รับความทุกข์ทรมานด้านการมองเห็น การหายใจ การเคี้ยวอาหาร ด้านสมอง และด้านจิตใจ รวมทั้งครอบครัวที่ดูแลรักษาและสังคมรอบข้าง ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่แรกเริ่มในเวลาที่เหมาะสม และโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการศึกษาอบรมทางด้านนี้มาโดยเฉพาะ จะเสียโอกาสที่จะได้รับการรักษาแก้ไขความพิการต่างๆให้ดีขึ้นไปตลอดชีวิต

 

 

ศูนย์นี้จึงมีขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้โดยเฉพาะ ทั้งเป็นผู้นำของประเทศในด้านวิชาการหรือศาสตร์ในด้านนี้ และเป็นสื่อกลางให้สังคมได้รับรู้ ได้ช่วยเหลือผู้ป่วย เป็นแหล่งความรู้สำหรับผู้ที่สนใจ

 

 

การดำรงอยู่และความสำเร็จของศูนย์ฯ ประกอบขึ้นจากความร่วมมือของฝ่ายต่างๆทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และบุคคลภายนอกอีกมากมาย ซึ่งได้เสียสละ ไม่ว่าจะเป็นแรงกาย แรงใจ ทุนทรัพย์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแรงผลักดันให้ทีมงานของศูนย์ฯ ยังคงสามารถดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปไม่สิ้นสุด

 

 

Posted by : 1
Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.