ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ข่าว-กิจกรรม กลับไป
12 ก.ค. 55 17 : 30

สมาคมสะมาริตันส์ฯ ขอเชิญผู้สนใจ อบรมทักษะการรับฟัง

 

สมาคมสะมาริตันส์ฯ ขอเชิญผู้สนใจอบรมทักษะการรับฟัง เราจะฟังอย่างไรให้เป็นสุข ฟังอย่างไรจึงจะเข้าใจธรรมชาติของใจเรา และรู้จักการฟังผู้อื่นโดยที่ใจไม่เป็นทุกข์ นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้เป็นผู้ที่ “ฟังเป็น” และช่วยเยียวยาจิตใจผู้อื่น ทำให้ผู้นั้นผ่านวิกฤติในขีวิตไปได้

 

ใครเหมาะกับการอบรมนี้ - ทุกคนที่ต้องการฟังอย่างสุขใจ ทุกคนที่ต้องการฟังความต้องการของตนเอง พ่อแม่ฟังลูก ลูกฟังพ่อแม่ ผู้บังคับบัญชาฟังลูกน้อง ลูกน้องฟังผู้บังคับบัญชา เพื่อนฟังเพื่อน 

 

วิทยากร รศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิคล และวิทยากรของสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย

 

วันอบรม เสาร์ และอาทิตย์ที่ 21, 22 กรกฏาคม 2555 เวลา 9.00-16.00 น. (วันเสาร์เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น.)

 

สถานที่อบรม ห้องประชุมบ้านเซเวียร์ ซอยราชวิถี 12  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

 

ค่าอบรม 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 23 ปี ณ วันสมัคร ขอรับบริจาค 500 บาทต่อท่าน เพื่อเป็นค่าอาหารว่าง (กรุณาแสดงบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา ณ วันอบรม)

 

บุคคลทั่วไป เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง

รับบริจาค 1,200 บาทต่อท่าน 

 

พิเศษสำหรับผู้ที่สมัครและโอนเงินภายในวันที่ 10 กรกฏาคม รับบริจาค 1,000 บาทต่อท่าน

 

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ  สาขาซีคอนสแควร์

ชื่อบัญชี  สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย  เลขที่บัญชี  232-0-113240  

กรุณาโทร/โทรสาร ยืนยันการโอนเงิน กับคุณทวีวรรณ เที่ยงดี ที่หมายเลข  02-713-6790 วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น. หรืออีเมล samaritans_thai@hotmail.com

 

 

Posted by : 1
Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.