ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ข่าว-กิจกรรม กลับไป
12 ก.ย. 55 00 : 00

โครงการ“มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม”

วิธีการขอรับบัตรอวยพรโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม”
1.สามารถรับได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร(ตามแต่จะใส่รายละเอียดแผนกที่วางค่ะ)
2.โทรเข้ามาที่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ที่เบอร์ 02-381-8863-5 โดยแจ้ง ชื่อ , นามสกุล และที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งค่ะ
3.หรืออีเมลแจ้ง ชื่อ นามสกุล , จำนวนบัตรอวยพรที่ต้องการ , ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง ที่อีเมล saweeya_pakpho@wvi.org หรือ janice_montrelerdrasme@wvi.org มูลนิธิฯ จะจัดส่งบัตรอวยพรให้ท่านได้เช่นกัน
ขั้นตอนการร่วมสนับสนุน “โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม”
1.นำสติ๊กเกอร์รูปอาหารชนิดต่างๆ ตกแต่งลงบนการ์ดอวยพร พร้อมเขียนคำอวยพรถึงเด็กๆ
2.กรอกข้อมูลในแบบตอบรับบริจาคให้ครบ โดยเฉพาะ ชื่อ,นามสกุล และที่อยู่ (เพื่อมูลนิธิฯ จะออกใบเสร็จรับเงิน และจัดส่งให้ท่านตามที่อยู่ที่ระบุมา
3.กรณีที่บริจาคโดยการโอนเงิน รบกวนแนบสำเนาสลิปโอนเงิน หรือหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมแบบตอบรับบริจาคด้วย
4.ปิดผนึกบัตรอวยพรกับแบบตอบรับบริจาคพร้อมส่งกลับมาที่มูลนิธิฯ ทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์ หลังจากมูลนิธิฯ ได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บัตรอวยพร จะจัดส่งให้กับเด็กๆ ใน 3 จังหวัดคือ อุบลราชธานี , เลย และศรีสะเกษ ส่วนแบบตอบรับบริจาคเจ้าหน้าที่จะใช้ข้อมูลสำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน    (ซึ่งสามารถหักลดหย่อนภาษีได้) ส่งให้กับท่านตามที่อยู่ที่ได้แจ้งมา          

Posted by : Web editor HelpLink
Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.