ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ข่าว-กิจกรรม กลับไป
24 เม.ย. 55 10 : 20

ร่วมกันบริจาคสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)

 

  

 

 

 


 

 

>>>

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ 2555 HelpLink.net สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันบริจาคสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) โดยการร่วมบริจาคผ่านทาง SMS>

 

>

บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2555

หรือร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก”

ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขารัชโยธิน เลขที่บัญชี  111-410-586-1
     

หากต้องการใบเสร็จเพื่อไปลดหย่อนภาษี กรุณาส่งโทรสารใบนำฝาก (ใบ pay in) พร้อมระบุชื่อ-ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มาที่หมายเลข 02-640-9363 ทางมูลนิธิฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ท่านค่ะ>

> 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)


สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ทุกวันนี้รองรับผู้ป่วยเด็กแบบผู้ป่วยนอกประมาณ 350,000 รายต่อปี ผู้ป่วยใน 15,000 รายต่อปี เป็นงานผ่าตัดกว่า 55,000 ราย และรองรับดูแลปัญหาความพิการแต่กำเนิดชนิดซับซ้อนในเด็กมากที่สุดในประเทศถึง 350-450 รายต่อปี โดยผู้ป่วยเด็กที่เข้ามารับบริการของทางสถาบันฯส่วนใหญ่มีฐานะยากจนกว่าร้อยละ 80 และเป็นผู้ป่วยเด็กที่รับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศกว่าร้อยละ 90 เนื่องจากจำเป็นต้องได้รับการรักษาเฉพาะทาง ประกอบกับการเห็นความสำคัญของการให้บริการที่เป็นมิตรกับเด็ก (children-friendly hospital) ใส่ใจในความต้องการของผู้ป่วยเด็กและครอบครัว

 

ในการนี้ จากความแออัดและความขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ในการรักษาโรคเฉพาะทางในเด็ก สถาบันฯ มีความจำเป็นต้องปรับพื้นที่ให้เอื้อในการบริการ จึงได้ดำเนินการสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก ซึ่งได้พระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ให้พระราชทานนามว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)”

 

รายละเอียดเพิ่มเติม www.building-a-healthy-tomorrow.com

 

Posted by : admin
Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.