ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ข่าว-กิจกรรม กลับไป
29 มี.ค. 55 14 : 30

13 เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ร่วมบริจาคสมทบกองทุนผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่งหมายถึง การที่มีผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ทั้งนั้นเนื่องจากการมีประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จในเรื่องการวางแผนครอบครัว รวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ สังคมไทยจึงต้องมีการตั้งรับและเตรียมความพร้อมใน

ทุกๆด้าน

 

ทรู และ helplink.net ร่วมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์เข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นทุนสร้างอาชีพ ส่งเสริมกิจกรรม และช่วยเหลือผู้สูงอายุทั่วประเทศ

 

 

สามารถร่วมบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุได้ที่


1. กล่องรับบริจาคที่ True Shop 20 สาขาต่อไปนี้

 

- True Shop สาขาดิจิตอล เกตเวย์ ชั้น 3 

- True Shop สาขาซีพี ทาวเวอร์ 

- True Shop สาขาอาคารอื้อ จื่อ เหลียง 

- True Shop สาขา IT Mall (อาคารฟอร์จูน ทาวเวอร์)

- True Shop สาขาอาคารใยแก้ว (ทรู ทาวเวอร์)

- True Shop สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 

- True Shop ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

- True Shop สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

- True Shop สาขาเซ็นทรัล บางนา

- True Shop สาขาซีคอนสแควร์

- True Shop สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ

- True Shop สาขาแฟชั่นไอแลนด์

- True Shop เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 

- True Shop สาขาเดอะมอลล์ บางแค

- True Shop สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ

- True Shop สาขาเซ็นทรัล พระราม 2

- True Shop สาขาThe Eight ทองหล่อ

- True Shop สาขาพาราไดซ์ พาร์ค 

 

2. บริจาคเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อกองทุนผู้สูงอายุ” เลขที่ 021-0-12381-8

ติดต่อขอรับใบเสร็จที่หมายเลข 02-253-9115 เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี

 


 

กองทุนผู้สูงอายุ


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

 

ลักษณะกิจกรรมของโครงการที่กองทุนให้การสนับสนุน
1. การส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้วยการฝึกอบรม (เช่น ความรู้เรื่องสิทธิ, การเขียนโครงการ, การพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น)
2. การดูแลสุขภาพและภูมิปัญญา
4. การส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของผู้สูงอายุและการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ
5. การปฏิบัติธรรม
6. กิจกรรมอื่นๆ (เช่น โครงการจัดทำสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย, โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ)

Posted by : admin
Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.