ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ช่วยด่วน กลับ
Topic Id : C000102 25 ต.ค. 54

รายชื่อศูนย์พักพิง เขตหลักสี่ ดอนเมือง บางเขน สายไหม บางซื่อ ทวีวัฒนา

ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตหลักสี่ ดอนเมือง บางเขน สายไหม บางซื่อ สามารถอพยพมาที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ใกล้บ้านได้ดังนี้ [ขอบคุณข้อมูลจาก www.manager.co.th]

>

ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตหลักสี่
- โรงเรียนเคหะท่าทราย โทร 02 589 9777 รองรับได้ 450 คน
- โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 โทร 02 573 4835 รองรับได้ 500 คน
- โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 โทร 02 573 4836 รองรับได้ 500 คน
- โรงเรียนทุ่งสองห้อง โทร 02 573 7908 รองรับได้ 400 คน
- โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลี อนุสรณ์) โทร 02454 7569 รองรับได้ 400 คน
- โรงเรียนวัดหลักสี่ โทร 02 573 7123 รองรับได้ 800 คน

>
รวม รองรับผู้พักพิงได้ 3,050 คน
       

ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตดอนเมือง
- ร.ร.วัดดอนเมือง โทร 0-2566-2862, 081-869-3464 รองรับได้ 500 คน
- ร.ร.ประชาอุทิศ โทร 0-2929-2172, 084-427-3676 รองรับได้ 800 คน
- ร.ร.วัดเวฬุวราราม โทร 0-2565-2525, 086-378-0022 รองรับได้ 500 คน
- ร.ร.บำรุงรวิวรรณวิทยา โทร 0-2536-2196, 084-459-4774 รองรับได้ 500 คน
- ร.ร.พหลโยธิน โทร 0-2531-3005, 081-343-8382 รองรับได้ 200 คน
- ร.ร.เปรมประชา โทร 0-2573-4956, 081-692-0232 รองรับได้ 200 คน

>
รวม รองรับผู้พักพิงได้ 2,700 คน
      
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางเขน
- ร.ร.ไทยนิยมสงเคราะห์ โทร 0-2521-0427, 081-804-8776 รองรับได้ 1,000 คน
- ร.ร.บ้านคลองบัว-(เอี่ยมแสงโรจน์)
โทร 0-2519-9104, 086-102-7193 รองรับได้ 500 คน
- ร.ร.บ้านบัวมล-(เจริญราษฎร์อุทิศ)
โทร 0-2519-8825, 089-132-2877 รองรับได้ 600 คน
- ร.ร.ประชาภิบาล โทร 0-2521-0424, 081-984-7984 รองรับได้ 500 คน
- ร.ร.วัดไตรรัตนาราม โทร 0-2552-2079, 081-714-6422 รองรับได้ 700 คน

>
รวม รองรับผู้พักพิงได้ 3,300 คน
      
ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางซื่อ
- ร.ร.วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ โทร 0-2585-1678, 081-807-7410 รองรับได้ 30 คน
- ร.ร.วัดสร้อยทอง โทร 0-2585-6463, 083-199-2104 รองรับได้ 50 คน
- ร.ร.วัดบางโพโอมาวาส โทร 0-2585-0627, 085-143-5953 รองรับได้ 50 คน
- ร.ร.วัดประชาศรัทธาธรรม โทร 0-2585-1678, 081-807-7410 รองรับได้ 50 คน
- ร.ร.มัชฌันติการาม โทร 0-2585-2201, 089-127-8049 รองรับได้ 50 คน
- ร.ร.วัดเลียบราษฎร์บำรุง โทร 0-2585-7077, 087-066-7673 รองรับได้ 30 คน
- ร.ร.วัดทองสุทธาราม โทร 0-2585-6824, 081-726-1314 รองรับได้ 50 คน

>
รวม รองรับผู้พักพิงได้ 310 คน
       

ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตสายไหม
- ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย โทร 0-2531-3676, 081-875-9518 รองรับได้ 200 คน
- ซอยแอนเนกซ์-(กาญจนาภิเษก-2)
โทร 0-2523-8976, 081-689-2472 รองรับได้ 50 คน
- สายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์)
โทร 0-2536-0363, 089-124-5443 รองรับได้ 100 คน
- ประชานุกูล-(ขำสนิทอนุเคราะห์)
โทร 0-2523-7649, 080-790-8079
รองรับได้ 300 คน
- วัดเกาะสุวรรณาราม โทร 0-2523-6845, 089-887-4850 รองรับได้ 300 คน
- วัดราษฎร์นิยมธรรม-(พิบูลสงคราม)
โทร 0-2521-0501, 089-531-8349 รองรับได้ 30 คน
- วัดหนองใหญ่ โทร 0-2533-3493, 081-824-7876 รองรับได้ 100 คน
- ออเงิน-(อ่อนเหมอนุสรณ์) โทร 0-2533-3494, 089-987-0706 รองรับได้ 100 คน
- พรพระร่วงประสิทธิ์ โทร 0-2519-8827, 086-997-8234 รองรับได้ 300 คน
- วัดราษฎร์นิยมธรรม รองรับได้ 500 คน
- วัดออเงิน รองรับได้ 50 คน
- วัดหนองใหญ่ รองรับได้ 30 คน
- โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ รองรับได้ 100 คน

>
รวม รองรับผู้พักพิงได้ 2,160 คน

>

(อัพเดทเมื่อวันที่ 25/10/2011)

 


ศูนย์พักพิงเพิ่มเติม

>

ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตทวีวัฒนา (อัพเดทเมื่อวันที่ 27/10/2011)
- ร.ร.วัดปุรณาวาส
โทร 0-2441-9584, 081-318-8311 รองรับได้ 500 คน จำนวนผู้พักพิง 40 คน
- ร.ร.มัธยมปุรณาวาส
โทร 0-2441-9584, 081-700-6968 รองรับได้ 500 คน จำนวนผู้พักพิง 2 คน
- ร.ร.ตั้งพิรุฬห์ธรรม โทร 0-2441-3073-4, 081-334-9561 รองรับได้ 500 คน
- ร.ร.คลองทวีวัฒนา โทร 0-2441-9449, 085-813-8017 รองรับได้ 500 คน
ร.ร.คลองมหาสวัสดิ์
โทร 0-2447-7430, 081-345-7489 รองรับได้ 500 คน จำนวนผู้พักพิง 71 คน
- ร.ร.คลองบางพรหม โทร 0-2441-3157, 081-834-2548 รองรับได้ 500 คน
- ร.ร.คลองต้นไทร
โทร 0-2448-1539, 081-009-9421
รองรับได้ 800 คน จำนวนผู้พักพิง 15 คน

>
รวม รองรับผู้พักพิงได้ 3,800 คน มีผู้เข้าพักพิงแล้ว 128 คน

Posted by : admin
ความคิดเห็นทั้งหมด
ยังไม่มีความคิดเห็นในบทความนี้

แสดงความคิดเห็น


* Login or register to post comments

Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.