ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ข่าว-กิจกรรม
11-20 จากเครือข่ายของเราทั้งหมด 30 เครือข่าย
< 1 2 3 > 

มูลนิธิกระจกเงา (ศูนย์ข้อมูลคนหาย)

เป็นกลุ่มคนที่มีหัวใจอาสาสมัคร หัวใจของหนุ่มสาวที่อยากเห็นสังคมงดงาม แสวงหาความหมายของการมีชีวิตอย่า...

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขอ...

สภาสังคมสงเคราะห์

ส่งเสริมและประสานงานด้านสังคมสงเคราะห์ทั้งในส่วนของราชการและเอกชน

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

ให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือสัตว์พิการและเจ็บป่วย อาทิ สุนัขและแมว โดยมีสัตว์ที่อยู่ในความดูแลของมู...

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้า

เป็นศูนย์เฉพาะทาง ด้านการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยผู้ป่...

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

เป็นมูลนิธิที่ให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้สามารถได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียม...

มูลนิธิกองทุนสิ่งแวดล้อมไทย

จัดกองทุนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ปลูกจิตสำนึก ความรู้สึกหวงแหน ...

มูลนิธิเพื่อนช้าง

มูลนิธิเพื่อนช้าง (Friends of the Asian Elephant) เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยความร่วมมือของ คุณ...

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์)

ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ก่อตั้งยูเอ็นเอชซีอาร์ในปี พ.ศ. 2493 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักที่ให้ความคุ้...

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

เป็นผู้นำประเทศต่างๆเพื่อเอาชนะความหิวโหย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2488 เป็นแหล่งความรู้และข้อมูลข่าวสาร ให้...

11-20 จากเครือข่ายของเราทั้งหมด 30 เครือข่าย
< 1 2 3 > 
Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.