ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ข่าว-กิจกรรม
1-10 จากเครือข่ายของเราทั้งหมด 30 เครือข่าย
1 2 3 > 

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสงเคราะห์คนปัญญาอ่อนตั้งแต่เยาว์วัย โดยจัดการศึกษาพิเศษและเลี้ยงดูจนสามารถฝึกอ...

ชมรมรักษ์เต่า

โครงการคืนชีวิตเต่าและตะพาบน้ำสู่ธรรมชาติ

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม(Operation Smile Thailand)มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการผ่าตัดศัลยกรรม...

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนคร...

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

มีหน้าที่จัดหาโลหิตให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จากผู้บริจาคซึ่งไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยท...

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

เป็นศูนย์รับแจ้งความจำนงในการบริจาคอวัยวะจากผู้มีจิตกุศลตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่และประสานงานระหว่า...

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

มุ่งเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีชุมชนเป็นฐานการพัฒนา ในขณะเดียวกันก็มุ่งการเสริมสร้างศักยภาพแ...

ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

รับอุทิศดวงตาจากผู้มีจิตกุศล และจัดเก็บดวงตาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางประสานงา...

มูลนิธิรามาธิบดี

ให้การสนับสนุนกิจการของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการดำเนินพันธกิจหลักๆ คือ การศึกษา การวิจั...

สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย

สะมาริตันส์ คือ สมาคมที่ให้บริการเป็นเพื่อนพูดคุยทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการฆ่า...

1-10 จากเครือข่ายของเราทั้งหมด 30 เครือข่าย
1 2 3 > 
Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.