ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

เครือข่ายของเรา กลับ

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

เกี่ยวกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้ความช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจ พิจารณาเห็นว่าการช่วยชีวิตเด็กโรคหัวใจนั้น ต้องพยายามทำให้เด็กโรคหัวใจได้รับการผ่าตัดให้ทันท่วงที ด้วยข้อจำกับเกี่ยวกับจำนวนศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และห้องผ่าตัดที่ไม่พอเพียง ทำให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ จัดทำโครงการ “ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการ” ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน สามารถนำเด็กโรคหัวใจเข้ารับการผ่าตัดไปแล้วกว่า 5,000 ราย และยังมีเด็กผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัดอยู่อีกเป็นจำนวนมาก

 

วัตถุประสงค์
 

1. ส่งเสริมและให้ความคุ้มครองหัวใจของเด็กให้อยู่เป็นปกติ 

2. ส่งเสริมการเผยแพร่ อบรมเพิ่มเติมความรู้ความสามารถแก่ แพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับโรคหัวใจ

3. ส่งเสริมการปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับหัวใจ โรคหัวใจ และการป้องกันโรคหัวใจในเด็ก

4. ช่วยเหลือเด็กไทยที่ฐานะยากจน และป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือโรคที่ทำให้หัวใจพิการ รวมทั้งเด็กที่อยู่ตามชนบทที่ห่างไกลความเจริญให้ได้รับการรักษาตามความเหมาะสม

 


ที่มาของโครงการ

 

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เป็นมูลนิธิฯ ที่ช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคหัวใจในเด็ก และเกือบร้อยละ 50 ต้องรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด ในแต่ละปีจะมีเด็กที่เกิดใหม่และเป็นโรคหัวใจปีละประมาณ 8,000 คน สำหรับโรคนี้ถ้าไม่ได้รับการรักษา 25% อาจเสียชีวิตภายในอายุ 1 ขวบ ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งอาจหายเอง หรืออาการดีขึ้น ด้วยการรักษาทางยา และอีกประมาณ 3,500-4,000 คน จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด มิฉะนั้นจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควร มูลนิธิฯจึงได้มีโครงการผ่าตัดเด็กยากจนในถิ่นทุรกันดารที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ โครงการนี้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ ผ่าตัดให้นอกเวลาราชการ ซึ่งมีโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศที่ช่วยผ่าตัด การผ่าตัดสามารถช่วยเปลี่ยนชีวิตเด็กเหล่านี้ให้มีชีวิตใหม่ขึ้นมาได้  ประเภทของโรคหัวใจที่พบมากที่สุดในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด นั้นแบ่งออกได้ดังนี้

 

1. ผนังหัวใจรั่ว

2. หลอดเลือดที่ต่อระหว่างปอดและหัวใจไม่ปิด

3. ลิ้นหัวใจตีบ

4. หลอดเลือดสลับข้าง

5. ไม่มีผนังกั้นหัวใจ

 


ตามที่มูลนิธิฯ ดำเนินโครงการ "ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 2,500 ราย  ถวายเป็นพระราชกุกศลแด่  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ตั้งเเต่เดือนพฤศจิกายน 2552  เป็นต้นมา  จนถึงวันที่ 10  กันยายน 2553  มีเด็กได้รับการผ่าตัดไปแล้วจำนวน 922  ราย

 

เว็บไซต์มูลนิธิ : http://www.doctordek.com

 

ที่อยู่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร.

0-2716-6070, 0-2716-6071, Fax 0-2716-6109 
E-mail : ,
ccft2007@gmail.comt_children@yahoo.com

รายงานความคืบหน้า

คุณสามารถร่วมบริจาคโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนามมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ


ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม

 

เลขที่บัญชี 001-5-47225-0

 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีย่าน

เลขที่บัญชี 110-0-62027-5


ธนาคารยูโอบี สาขาสุขุมวิท 101/1

เลขที่บัญชี 074-2-22371-2

 

* หมายเหตุ: โปรดส่งใบนำฝาก หรือ โทรศัพท์แจ้งมายังมูลนิธิ เพื่อออกใบเสร็จได้ถูกต้องและรวดเร็ว (ใบเสร็จรับ

เงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.