ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

เครือข่ายของเรา กลับ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

เป็นศูนย์รับแจ้งความจำนงในการบริจาคอวัยวะจากผู้มีจิตกุศลตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่และประสานงานระหว่างโรงพยาบาลที่มีผู้เสียชีวิตซึ่งญาติมีความประสงค์ที่จะบริจาคอวัยวะให้กับโรงพยาบาลที่มีผู้รอรับอวัยวะ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางรับลงทะเบียนผู้ป่วยรอรับอวัยวะทั่วประเทศ โดยทางศูนย์ฯ มีการจัดสรรอวัยวะด้วยความเสมอภาคและถูกต้องตามหลักวิชาการ

เว็บไซต์ : http://www.organdonate.in.th/
Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.