ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

เครือข่ายของเรา กลับ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

มีหน้าที่จัดหาโลหิตให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จากผู้บริจาคซึ่งไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ แปรรูปโลหิตที่เหลือใช้สำหรับจัดเก็บและนำไปรักษาโรคบางชนิด

 

เปิดรับบริจาคโลหิตทุกวัน ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีปิดทำการ

จันทร์,พุธ,ศุกร์      เวลา  08.00-16.30 น.

อังคาร, พฤหัสบดี   เวลา 07.30-19.30 น.

เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา  08.30-15.30 น.


เบอร์โทรศัพท์ 0-2263-9600-99
สถานที่ติดต่อ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เว็บไซต์ : http://blood.redcross.or.th/

Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.