ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

 

 

 

 

ผู้ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะ่ให้ความช่วยเหลืออ่านตรงนี้ก่อนค่ะ

  • เราได้จัดหมวดหมู่ของความช่วยเหลือไว้แล้ว เรื่องที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เช่น เจ็บป่วยหนัก คนหาย ประสบภัย จะพบได้ใน “ช่วยด่วน” เรื่องช่วยเหลือทั่วๆ ไป ระยะสั้นและยาว อยู่ใน “ช่วยกันให้ชื่นใจ” ส่วนเรื่องราวดีๆ ที่นำมาแบ่งปันกัน คุณสามารถอ่านได้ใน“ช่วยให้กำัลังใจ”
  • เราแนะนำให้คุณสมัครสมาชิก HelpLink Friends เสียก่อน เพื่อคุณจะได้สามารถอ่านและส่งต่อความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกสบาย การสมัครสมาชิกไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • หากคุณได้พบเห็นเรื่องราวที่ต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มให้พวกเขาได้ คลิกที่นี่ หากคุณมีเรื่องราวดีๆ ที่สามารถให้กำลังใจกันและกัน ก็แบ่งปันโดยส่งมาที่เราได้ คลิกที่นี่

 

สำหรับการบริจาค มีข้อแนะนำทั่วๆ ไปดังนี้

  • การบริจาคให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการขั้นตอนของแต่ละมูลนิธิหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่ดูแลเรื่องนั้นๆ
  • วิธีการบริจาค การออกใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี รายละเอียดอื่นๆ จะระบุไว้ตามแต่ละมูลนิธิหรือหน่วยงานหรือองค์กรจะให้บริการ
  • เนื่องจากเราเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริจาค ขั้นตอนการบริจาค วิธีการบริจาค การออกใบเสร็จ ใดๆ ทั้งสิ้น
  • หากมีค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการบริจาคให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริจาค

 

 

 

 

Copyright ? 2009 @ True Corporation. All rights reserved.